Contact Bel (024) 388 22 99 Vacatures
Menu
Powering
your potential
Home > Alle artikelen en videos > Development > Opvallende rechterlijke uitspraak: Inlener mag korten op factuur als uitzender gebruikmaakt van NOW-regeling

Opvallende rechterlijke uitspraak: Inlener mag korten op factuur als uitzender gebruikmaakt van NOW-regeling

Interessante zaak om te volgen voor bedrijven die personeel inlenen via uitzend- en payrollbedrijven.

De kantonrechter Arnhem stelde onlangs een bedrijf in het gelijk dat had geweigerd om de volledige factuur van een uitzendorganisatie te betalen. De inlener vond het niet redelijk dat de uitzendorganisatie 100% van de loonkosten bij haar in rekening had gebracht, terwijl deze zelf gebruikmaakte van de NOW-regeling van de overheid en 80% van de loonkosten vergoed kreeg. De inlener had zich op het standpunt gesteld dat de uitzendorganisatie met deze wijze van factureren twee keer voor haar diensten zou worden betaald.

De rechter volgt de redenering van de inlener en stelde vast dat dit niet de intentie van de overheid was. De rechter vond ook dat het spoedeisende belang van het payrollbedrijf ontbrak, nu deze aan de NOW-regeling deelneemt en inmiddels ook een bankgarantie van de inlener had afgedwongen. De uitspraak dateert van juli. De uitzendorganisatie is het met deze uitspraak niet eens en start een bodemprocedure.

Met deze uitspraak is het laatste woord echter nog niet gezegd. Het is een complexe discussie. De NOW-regeling is direct gekoppeld aan omzetverlies van bedrijven. Dat geldt ook voor het omzetverlies van de uitzendorganisatie en heeft geen betrekking op de door deze uit te brengen facturen. Aan de andere kant is het de bedoeling van de overheid om de subsidies toe te kennen aan partijen die de werkgelegenheid in stand houden en dat spreekt weer voor de positie van de inlener. Wie krijgt gelijk? We wachten de bodemprocedure met belangstelling af en houden je op de hoogte.

Wellicht ook interessant om te lezen: Ontslag wegens bedrijfseconomische redenen en de NOW-regeling