Contact Bel (024) 388 22 99 Vacatures
Menu
Powering
your potential
Home > Alle artikelen en videos > Executive search > Werven van personeel tijdens een crisis

Werven van personeel tijdens een crisis

Het coronavirus heeft gevolgen voor het werven van personeel. Bedrijven zijn onzeker over de ontwikkeling van hun business. Omdat niemand kan voorspellen hoe de crisis zich gaat ontwikkelen valt de werving van nieuw personeel grotendeels stil. Behoud van liquiditeit staat bij bedrijven voorop. Voor bedrijven die actief zijn in de bouw en infra waren de problemen al groot door de stikstof- en PFAS-normering. Wie naar de arbeidsmarkt kijkt ziet vooral vacatures teruglopen die ondersteunend of capaciteitsgericht zijn. Wat overblijft zijn vacatures die bedrijven kritisch vinden en het primaire proces raken. Maar hoe werf en selecteer je kandidaten voor functies als bedrijven stilliggen en fysiek contact zoveel mogelijk moet worden vermeden?

Veel mensen die op zoek waren naar een andere werkkring zullen zich blijven oriënteren op een andere werkkring. Omdat de zoektocht zich vaak online afspeelt, kan de werving van kandidaten in principe gewoon doorgaan, evenals de verkennende en selectiegesprekken met kandidaten. Aan tools en apps voor (video)bellen geen gebrek. Uit ervaring weten we dat veel klanten een selectieproces toch willen afsluiten met een face-to-face gesprek. Wij begrijpen dat, we staan er zelf ook zo in. Maar ook wanneer je rekening houdt met maatregelen met betrekking tot fysiek contact zijn er goede oplossingen mogelijk.

Op verzoek van opdrachtgevers voeren wij dan ook nog steeds online werving- en selectieopdrachten uit en zetten wij daarnaast volledige online assessments in. Juist voor kritische functies is het nu nog belangrijker om het selectieproces af te sluiten met een assessment. Ook dit kan volledig digitaal en op afstand plaatsvinden. In samenspraak met onze assessmentpsychologen zijn wij gekomen tot een digitale vorm van ons huidige assessment waarbij de kwaliteit van de uitkomsten gewaarborgd blijft.

En voor de duidelijkheid: In de praktijk wordt het begrip online assessment nogal eens gebruikt voor alleen een online test en een gesprek. Wij verstaan onder een online assessment echter een volledig en compleet assessment, bestaande uit een persoonlijkheidsvragenlijst, capaciteitentesten, simulaties, rollenspelen en een diepte-interview met een assessmentpsycholoog. Een online assessment is een betrouwbare voorspeller als het proces goed is ingericht, er een diepte-interview plaatsvindt door een NIP-gecertificeerde psycholoog die het gesprek tevens gebruikt om online resultaten te verifiëren, evenals de inzet van specifieke testen achteraf, ter verificatie.

Een andere punt waar bedrijven mee worstelen bij de werving van personeel in de huidige tijd betreft de vraag wanneer de nieuwe medewerker moet beginnen. Wanneer is de crisis voorbij? Wanneer hebben we grip op onze financiële situatie? Wanneer kan hij of zij worden ingewerkt? Een mogelijkheid is om de arbeidsovereenkomst pas over enkele maanden te laten ingaan. Absolute zekerheid dat de crisis dan voorbij is, is er natuurlijk niet. Maar dit biedt beide partijen in ieder geval enige zekerheid. Je kunt samen bovendien overeenkomen de startdatum verder te verschuiven als de crisis onverhoopt langer gaat duren. Vooral voor kandidaten die nog in een baan zitten, is dit vaak een acceptabele oplossing.

Kortom: Oplossingen genoeg, zolang je ze maar wil en kunt zien. Blijf zoeken naar kansen en mogelijkheden in deze turbulente tijden, maar bovenal: blijf gezond!