Contact Bel (024) 388 22 99 Vacatures
Menu
Powering
your potential
Home > Alle artikelen en videos > Waarom duurzaam leiderschap organisaties verder brengt

Waarom duurzaam leiderschap organisaties verder brengt

Organisaties die klaar zijn voor de toekomst en de grote opgaves die daar wachten, zijn organisaties die in staat zijn duurzaam succes te realiseren én te verankeren binnen de organisatie.

Duurzaam succesvolle organisaties weten goede prestaties en sterke groei te koppelen aan een constante kwaliteit, een ijzersterke reputatie en een grote aantrekkingskracht op de arbeidsmarkt.

Duurzaam leiderschap speelt hierin een cruciale rol en is de accelerator voor het succes van een organisatie. Maar wat is duurzaam leiderschap precies? Wat levert het je als organisatie op? En hoe breng je duurzaam leiderschap in de praktijk? Deze en andere vragen stelden we aan Ruud Kwetters, expert op het vlak van leiderschaps- en organisatieontwikkeling.

Duurzaam leiderschap, wat houdt dat in?

“De kern van duurzaam leiderschap is het op lange termijn bijdragen aan het succes van de organisatie én alles wat daarbij komt kijken. Daarbij gaat het om het succes van de medewerkers, de organisatie en de omgeving eromheen. Bij duurzaam leiderschap draait het om het stimuleren van verbindingskracht, wendbaarheid en verbeterkracht binnen de organisatie. Je weet de kwaliteiten van je medewerkers optimaal in te zetten en hun persoonlijke doelen en ambities te verbinden met die van de organisatie. Altijd met het vizier op de toekomst gericht.”

Waarom is duurzaam leiderschap een must?

“De wereld om ons heen verandert continu. Ontwikkelingen volgen elkaar steeds sneller op. Mooie ontwikkelingen die ons verder brengen, maar tegelijkertijd ook ontwikkelingen die ons allemaal voor nieuwe uitdagingen stellen. Door toenemende technologisering en digitalisering, en ook thema’s als datamanagement, circulariteit, energietransitie en robotisering, veranderen de eisen die aan organisaties, leidinggevenden en medewerkers worden gesteld. Dit vraagt om toekomstbestendig leiderschap. Vormgegeven en uitgedragen door zelfbewuste, verbindende leiders met een heldere visie. Koersvast, risicobereid en vooruitdenkend. Met lef en impact.”

Voor welke uitdagingen staan bedrijven vandaag de dag als het gaat om duurzaam leiderschap?

“Ik zie nog regelmatig dat er puur wordt gestuurd op resultaat bij veel bedrijven. Je merkt bij deze bedrijven dat het gaat piepen en kraken. Medewerkers voelen zich verwaarloosd en kunnen moeilijk uit hun patronen komen. Hierdoor is het voor veel bedrijven ook lastig om nieuwe medewerkers aan zich te binden, met name de nieuwe generatie. Deze generatie wil vaak minder uren werken en is meer gericht op zelfontplooiing. En dat botst met de ouderwetse manier van aansturen. De andere kant van het verhaal is dat veel leiders harmonie verwarren met verbinding. Bij harmonie moet iedereen elkaar leuk en aardig vinden, en daarom zijn we niet altijd even oprecht tegen elkaar. Zodra je de focus op verbinden legt, hoort daar soms een lastig gesprek bij, maar op die manier kom je gezamenlijk wel verder.”

Waarom is duurzaam leiderschap de oplossing?

“Uiteindelijk begint alles bij goed leiderschap. Dat hoef je als leider niet alleen te doen, want leiderschap ligt in de hele organisatie. Iedere medewerker is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen rol. En daar komt voor de leidinggevende een stuk duurzaamheid bij kijken. Als je kwalitatief goede medewerkers hebt die goed meebewegen en je hen weet te ontwikkelen wordt het leidinggeven ook een stuk makkelijker. Op die manier werk je naar de juiste cultuur toe. Een open, lerende en actiegerichte cultuur met een lange-termijn-focus en een heldere  visie op de toekomst. De organisatie wordt daardoor steeds wendbaarder en succesvoller.”


Hoe breng je duurzaam leiderschap in de praktijk?

“Het begint allemaal bij zelfbewustzijn. Zeker als leidinggevende is goed zelfinzicht en -reflectie een must. Daarbij is het belangrijk dat je niet alleen helder hebt wat je kwaliteiten zijn, maar ook wat je verbeterpunten zijn. Hier vervolgens op een goede en effectieve manier mee omgaan is de volgende stap. Zodra zich een probleem voordoet is het belangrijk om niet alleen reactief handelen, maar juist ook vooruit te kijken zodat dit probleem zowel op de korte als lange termijn wordt opgelost. Niet elke keer een brandje blussen dus, maar ervoor zorgen dat de brand niet meer ontstaat. Toon coachend leiderschap om zo verbinding en veranderkracht te stimuleren. Organisaties moeten namelijk kunnen omgaan met diverse situaties die continu veranderen. Een mooi voorbeeld hiervan is de coronacrisis. Wees je ervan bewust dat je als leidinggevende de voorwaarden en context schept. Je hoeft het niet alleen te doen, maar het is wel jouw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de benodigde voorwaarden en context aanwezig zijn binnen de organisatie om zo anderen in hun kracht te zetten.”

2022 is het Jaar van Duurzaam Leiderschap, wat houdt dit in?

“Vanuit Ranger gaan dit jaar onze schat aan kennis over duurzaam leiderschap delen, waarbij we onze 30 jaar aan ervaring mee willen geven aan de leiders om ons heen met als doel verbinden en inspireren. Zo gaan we een collegereeks Duurzaam Leiderschap, exclusief voor executives binnen de industrie, bouw & infra, organiseren bij Business Universiteit Nyenrode. Verschillende hoogleraren en andere inhoudelijke experts met ieder hun eigen specialisme gaan hun kennis en ervaring delen en dit koppelen aan concrete business cases van opdrachtgevers uit ons netwerk. Het beloven stuk voor stuk unieke en inspirerende colleges te worden. Deelnemers zullen met waardevolle, concrete kennis weggaan die ze direct in hun organisatie kunnen toepassen. Op deze manier hopen wij zoveel mogelijk mensen te inspireren en organisaties op weg te helpen richting duurzaam leiderschap én succes.”

Meer weten over duurzaam leiderschap? Neem gerust contact op.

Meer weten over duurzaam leiderschap? Neem gerust contact op.